יוצרים חוזה משותף
בין הישובים למועצה
ואתם מוזמנים להשפיע!
מעגלי שיח
12/6/19 ​| 17:00-18:00


פגישות אישיות
12/6/19 ​| 14:00-17:00


nechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilnechama@hefer.org.ilשלחו לנו דוא"ל
nechama@hefer.org.ilnechama@hefer.cog.il
צלם: צור דניאל
זה הזמן שלכם להשפיע!


בעשורים האחרונים המרחב הכפרי עבר שינויים אשר בין היתר גרמו לחיזוק מרכזיותה של המועצה האזורית ולמגוון צורות ניהול של הישובים בתחומי המועצה.

שינויים אלו מחייבים חשיבה מחודשת ובחינה מעמיקה של חלוקת תחומי האחריות בין המועצה ויישוביה.

הנהגת המועצה רואה בנושא זה חשיבות עליונה ובסיס להתנהלות של תחומים רבים בתחומה. ולפיכך החליטה לבחון באופן מעמיק את חלוקת האחריות ואופן חלוקת המשאבים בין המועצה ליישוביה באמצעות וועדה ייעודית.ב 12/6/2019
יעמדו לרשותכם הממשקים הבאים

14:00-17:00 - פגישות אישיות
לתיאום מפגש אישי - צרו אתנו קשר

09-8973333/58/59


17:00-18:00 - מעגלי שיח
הרשמה למעגלי השיח - כפתור צהוב


🚀

מועצה אזורית עמק חפר | 12.6.2019
אנחנו כאן! שלחו לנו דוא"ל

nechama@hefer.org.il