הכניסה חופשית בהרשמה מראש.
27-24 בדצמבר
24-23 בדצמבר