מחלקת ישובי העמק

בחרו לוח:

 • הכל
 • הכל
 • מנהלי ישובים
 • יורי״ם וחברי ועד מקומי
 • קורסים
 • הרצאות
 • כללי
זכרון ארגוני
אירועים קרובים
x

זכרון ארגוני

 • קהילה

  זיכרון ארגוניקהילה

  • קליטת תושבים חדשים

   זיכרון ארגוניקהילהקליטת תושבים חדשים

   מסמך
   קליטה ושילוב תושבים ומשפחות חדשות בישוב ובקהילה. תדריך
   קליטה ושילוב תושבים ומשפחות חדשות בישוב ובקהילה. תדריך
   הורדה
   מסמך
   דיירים חדשים מידע בנושא הפרדת פסולת למיחזור
   דיירים חדשים מידע בנושא הפרדת פסולת למיחזור
   הורדה
  • העשרה

   זיכרון ארגוניקהילההעשרה

   מסמך
   מתודת שולחנות עגולים- חומרים נלווים
   כל הטפסים והחומרים הנלווים ליישום מתודת שולחנות עגולים ביישובך
   הורדה
   מצגת
   סיגל מורן- מצגת העשרה "מתכנון למעשה"
   ממפגש עם ראש המועצה לשעבר של מועצה אזורית בני שמעון. מחזון למציאות- סיפור מקרה
   הורדה
   מסמך
   תדריך מנהיגות משתפת
   עבודה עם פעילים המתנדבים ביישוב. למה זה טוב? גיוס, ניהול ותחזוקת מתנדבים
   הורדה
   מסמך
   מהי קהילה?
   הגדרות, מימדי הקהילה, כוחותיה וחשיבותה
   הורדה
   מסמך
   הכרת הקהילה
   מיפוי קהילה, צרכים, תעדוף, ניתוח ועיבוד הנתונים
   הורדה
  • דיאלוג ושיח בקהילה

   זיכרון ארגוניקהילהדיאלוג ושיח בקהילה

   מסמך
   דף למשתתף בשיתוף ציבור
   דף אישי למשתתף במפגש שיתוף ציבור
   הורדה
   מסמך
   טבלת רמות השיתוף + דוגמאות
   טבלה המפרטת את רמות שיתוף הציבור , לצד דוגמאות וכלים מעשיים
   הורדה
   שיתוף ציבור- מה זה ואיך עושים זאת?
   מצגת ממפגש פורום מנהלי/ות יישובים בנושא שיתוף ציבור
   הורדה
   מסמך
   מתודת שולחנות עגולים- חומרים נלווים
   כל הטפסים והחומרים הנלווים ליישום מתודת שולחנות עגולים ביישובך
   הורדה
   מסמך
   דוגמה לתהליך אסטרטגי - גן יאשיה
   הורדה
   מסמך
   מתחים סכסוכים בקהילה. שי בן יוסף
   מתחים סכסוכים בקהילה. שי בן יוסף
   הורדה
   מסמך
   מנהיגות לדיאלוג ושיח רבים. שי בן יוסף
   מנהיגות לדיאלוג ושיח רבים. שי בן יוסף
   הורדה
   מסמך
   יעל פוקס לוי- מיומנויות גישור. ינואר 2018
   יעל פוקס לוי- מיומנויות גישור. ינואר 2018
   הורדה
  • וועדות מתנדבים

   זיכרון ארגוניקהילהוועדות מתנדבים

   מסמך
   מתודת שולחנות עגולים- חומרים נלווים
   כל הטפסים והחומרים הנלווים ליישום מתודת שולחנות עגולים ביישובך
   הורדה
   מסמך
   יזמות קהילתית- סיכום מפגש עם רונית רביב 10.11.19
   סיכום מפגש הכשרה בנושא יוזמות קהילתיות- הקמתן וניהולן
   הורדה
   מסמך
   תדריך מתנדבים. מח ישובי העמק
   תדריך מתנדבים. מח ישובי העמק
   הורדה
   מסמך
   קהילה וקהילתיות עמק חפר. ניתאי קרן
   קהילה וקהילתיות עמק חפר. ניתאי קרן
   הורדה
   מסמך
   פאזל המשאבים החברתים 2019
   פאזל המשאבים החברתים 2019
   הורדה
   מסמך
   ממשקים השתתפות ושותפות. שי בן יוסף
   ממשקים השתתפות ושותפות. שי בן יוסף
   הורדה
   מסמך
   הכרת הקהילה- מיפוי קהילה, צרכים ותעדוף. פברואר 2013
   הכרת הקהילה- מיפוי קהילה, צרכים ותעדוף. פברואר 2013
   הורדה
   מסמך
   גיוס הקהילה. שי בן יוסף
   גיוס הקהילה. שי בן יוסף
   הורדה
 • מנהל תקין חקיקה וביקורת

  זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורת

  • בחירות לוועד המקומי ולמליאה

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתבחירות לוועד המקומי ולמליאה

   מסמך
   תדריך הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות
   תדריך הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות
   הורדה
   מסמך
   ניהול מינוי חבר חלופי בועד מקומי 2019
   ניהול מינוי חבר חלופי בועד מקומי 2019
   הורדה
   מסמך
   הידעת בחירות 2018
   הידעת בחירות 2018
   הורדה
   מסמך
   הנחיות ראשוניות למזכירויות הישובים לקראת בחירות. מאי 2018
   הנחיות ראשוניות למזכירויות הישובים לקראת בחירות. מאי 2018
   הורדה
  • ביקורת

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתביקורת

   מסמך
   תכנית ביקורת לועדות הביקורת בנושא ניהול ישיבות
   תכנית ביקורת לשנה הקרובה בנושא ניהול ישיבות הוועד המקומי ומעקב אחר החלטות 2019
   הורדה
   מסמך
   חוברת לועדות ביקורת
   חוברת הכשרה כללית לחברי ועדות ביקורת בישובים
   הורדה
   מסמך
   ברכת ראשת המועצה לחברי ועדות הביקורת בישובים
   אוקטובר 19
   הורדה
   מסמך
   וועדת ביקורת בוועד המקומי
   וועדת ביקורת בוועד המקומי. תדריך
   הורדה
  • העסקת עובדים

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתהעסקת עובדים

   מסמך
   העסקת עובדים בוועד מקומי. תדריך
   העסקת עובדים בוועד מקומי. תדריך
   הורדה
  • חילופים בוועד ובמליאה

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתחילופים בוועד ובמליאה

   מסמך
   שאלון איתור ניגוד עניינים - מועמד לחברות בועד ללא בחירות
   שאלון איתור ניגוד עניינים - מועמד לחברות בועד ללא בחירות
   הורדה
   מסמך
   ניהול מינוי חבר חלופי בועד מקומי 2019
   ניהול מינוי חבר חלופי בועד מקומי 2019
   הורדה
  • מנהל תקין וחקיקה

   זיכרון ארגונימנהל תקין חקיקה וביקורתמנהל תקין וחקיקה

   מסמך
   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מועמד לחברות בועד ללא בחירות
   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - מועמד לחברות בועד ללא בחירות
   הורדה
   מסמך
   טבלת האצלת סמכויות. אקטובר 2013
   טבלת האצלת סמכויות. אקטובר 2013
   הורדה
   מסמך
   חוזה מאסטר אגודה ועד
   חוזה מאסטר אגודה ועד
   הורדה
   מסמך
   הנחיות קיום אירועים בישובים. מרץ 2017
   הנחיות קיום אירועים בישובים. מרץ 2017
   הורדה
 • מחלקת ישובי העמק

  זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמק

  • תדריכים

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקתדריכים

   ניהול אירוע קהילתי
   היבטים בטיחותיים
   הורדה
   מסמך
   המדריך לחברי וועד מקומי
   חוברת זו כוללת מידע הנדרש למילוי תפקידך. כמו בכל ארגון מורכב, גם לניהול היישוב הכפרי נדרשים הבנה, ידע ומומחיות. לפיכך, על מנת לבצע את תפקידך, נדרשת היכרות טובה עם הסביבה הארגונית בה פועל הוועד, החוקים, הסמכויות, התפקידים והאחריות החלים על חבר ועד וכו'.
   הורדה
   מסמך
   העסקת עובדים בוועד המקומי
   מטרת התדריך לחדד את הידוע עפ"י החוק בכל הנוגע להעסקת עובדים ולהדגיש את הנקודות הרגישות והשלכותיהן על היציבות הכלכלית והניהולית של היישוב.
   הורדה
   מסמך
   רכש והתקשרויות
   במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי, מעת לעת, עם ספקים שונים לביצוע עבודות ו/או קבלת שירותים ו/ או רכישות טובין.
   הורדה
   מסמך
   תקציב
   התקציב משמש כלי עזר לתכנון, תיאום ושליטה על ביצוע פעילויות הוועד המקומי מתוך כוונה למקסם את סל השירותים הניתנים לתושבים. נבחרי ציבור האמונים על כספי ציבור מחוייבים בהתנהלות תקינה, אחראית ומבוקרת.
   הורדה
   מסמך
   קליטת משפחות חדשות
   קליטה נכונה של תושבים חדשים ושילובם בקהילה תגביר את תחושת השייכות והזהות שלהם לישוב ובכך, תגדיל את הסיכויים שיהיו תושבים מעורבים, שותפים ושבעי רצון.
   הורדה
   מסמך
   ניהול אירוע קהילתי
   כחלק מפיתוח חיי הקהילה בישוב, מתקיימים לאורך השנה אירועים קהילתיים המופקים בכוחות מקומיים של הישוב. מטרת התדריך להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה ובטוחה של האירוע.
   הורדה
   מסמך
   סיום כהונת הועד המקומי
   התדריך נכתב בהתייחס לסיום הקדנציה אך ניתן ורצוי להיעזר בו גם לתהליכי סיכום שנתיים / תקופתיים.
   הורדה
   מסמך
   מתנדבים בישוב
   קיומה של קהילה בישובים כפריים היא מטרה בפני עצמה ובהתאמה, המבנה הארגוני מושתת על בסיס התנדבותי ועל רצונם של חברי הקהילה לקחת חלק פעיל בהתנהלות הקהילה.
   הורדה
   מסמך
   נוער
   5 תדריך זה מביא את "האני מאמין" של מחלקת הנוער במועצה ומטרתו לייצר שפה משותפת ותורת עבודה שייסיעו במתן מערך חינוכי חזק ומתואם לבני הנוער בישוב ובמועצה.
   הורדה
   מסמך
   ועדת ביקורת
   הביקורת, בוועד מקומי כבכל ארגון, נועדה לתת ביטחון סביר כי הוועד מתקדם בהשגת מטרותיו ושומר על יעילות פעילותיו, על נכסיו ועל התחייבויותיו תוך ציות לחוק, שמירה על טוהר המידות והתנהלות על פי הוראות פנים ארגוניות. ועדת הביקורת אם כן, הנה כלי ניהולי וגוף לביקורת פנימית.
   הורדה
   מסמך
   מנהל הישוב
   הצמיחה הדמוגרפית והשינויים בהרכב האוכלוסייה בישובי המועצה משנה את המציאות החברתית בישובים ודורשת התוויה של מענה מקצועי ההולם את הצרכים המשתנים.
   הורדה
  • דיוור חודשי לועדים ולמליאה

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקדיוור חודשי לועדים ולמליאה

   מסמך
   03.03.2019
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   31.01.2019
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   27.12.2018
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
   מסמך
   13.12.2018
   הודעות המועצה לוועדים המקומיים ולנציגי המליאה
   הורדה
  • דפי מידע

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקדפי מידע

   מסמך
   חוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות
   חוברת הסברה למתעניינים בהגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 30 באוקטובר 2018
   הורדה
   מסמך
   הידעת?! הכר את עמק חפר
   חזון המועצה האזורית שנוסח יחד עם תושבים...
   הורדה
   מסמך
   הידעת?! בחירות 2018
   כל מה שכדאי לדעת על הדמוקרטיה במועצות אזוריות
   הורדה
   מסמך
   המועצה ויישוביה ככה זה עובד
   דברים שחשוב שתדעו על התנהלות היישוב שלכם
   הורדה
  • הכשרות לוועדים חדשים

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקהכשרות לוועדים חדשים

   מסמך
   פאזל המשאבים החברתים 2019. ניתאי קרן
   פאזל המשאבים החברתים 2019. ניתאי קרן
   הורדה
   מסמך
   נוהל התקשרויות ורכש - סיגלית שדה. מחלקת רכש
   נוהל התקשרויות ורכש - סיגלית שדה. מחלקת רכש
   הורדה
   מסמך
   קהילה וקהילתיות עמק חפר. ניתאי קרן
   קהילה וקהילתיות עמק חפר. ניתאי קרן
   הורדה
   מסמך
   אתגרי המשילות בניהול יישוב כפרי - דר אורית דגני דיניסמן 17.12.18
   אתגרי המשילות בניהול יישוב כפרי - דר אורית דגני דיניסמן 17.12.18
   הורדה
   מסמך
   ניהול ועד מקומי. ליאור ברונר ינואר 2019
   תחומי עבודת הניהול של הועד המקומי ועוד
   הורדה
   מסמך
   המדריך לחברי ועד 2018
   המדריך לחברי ועד 2018 | מאת: מחלקת ישובי העמק
   הורדה
   מסמך
   ארנונה ותקציב ועד המקומי - מנשה דוד (גזבר המועצה)
   תקציב הועד המקומי והארנונה
   הורדה
  • הכשרות למנהלי ישובים

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקהכשרות למנהלי ישובים

   מסמך
   מושגים בסיסיים וסרטונים בשירות לקוחות
   מתוך סדנה עם בועז נחמד- "שירותיות כערך"
   הורדה
   מסמך
   אמפטיה בשירות לקוחות
   מתוך סדנה עם בועז נחמד- "שירותיות כערך"
   הורדה
   מסמך
   אמפטיה בשירות לקוחות
   מתוך סדנה עם בועז נחמד- "שירותיות כערך"
   הורדה
   מסמך
   מיומנויות גישור. עוד יעל פוקס-לוי. מגשרת
   מיומנויות גישור. עוד יעל פוקס-לוי. מגשרת
   הורדה
   מסמך
   השפעה עם תוצאות. קרן ראוך
   השפעה עם תוצאות. קרן ראוך
   הורדה
   מסמך
   דיני מכרזים. עוד מתן פריידן
   דיני מכרזים. עוד מתן פריידן
   הורדה
   מסמך
   אפקטיביות אישית וניהול זמן
   אפקטיביות אישית וניהול זמן
   הורדה
   מסמך
   אינפוגרפיקה- פורמטים לעיצוב פרסומים
   אינפוגרפיקה- פורמטים לעיצוב פרסומים
   הורדה
   מסמך
   אינפוגרפיקה- חוקים גרפיים ואתרי DIY
   אינפוגרפיקה- חוקים גרפיים ואתרי DIY
   הורדה
   מסמך
   אינפוגרפיקה- הרצאה של פיטר מלץ
   אינפוגרפיקה- הרצאה של פיטר מלץ
   הורדה
   מסמך
   מצגת אגף הנדסה- פברואר 2019
   מצגת אגף הנדסה- פברואר 2019
   הורדה
   מסמך
   מוקד המועצה. מצגת גלעד מעודה
   מוקד המועצה. מצגת גלעד מעודה
   הורדה
   מסמך
   יעל פוקס לוי- מיומנויות גישור. 24 בינואר, 2018
   יעל פוקס לוי- מיומנויות גישור. 24 בינואר, 2018
   הורדה
   מסמך
   השפעה עם תוצאות. קרן ראוך. חשוון תשעח
   השפעה עם תוצאות. קרן ראוך. חשוון תשעח
   הורדה
   מסמך
   דיני מכרזים - מתן פריידין - ינואר 2018
   דיני מכרזים - מתן פריידין - ינואר 2018
   הורדה
   מסמך
   אפקטיביות אישית וניהול זמן
   אפקטיביות אישית וניהול זמן
   הורדה
  • קורס דירקטורים

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקקורס דירקטורים

   מסמך
   עבודת צוות. קורס דירקטורים
   עבודת צוות. קורס דירקטורים
   הורדה
   מסמך
   תוכנית עסקית -קותי לוריא
   תוכנית עסקית -קותי לוריא
   הורדה
   מסמך
   רשויות מקומיות -ניר שמר
   רשויות מקומיות -ניר שמר
   הורדה
   מסמך
   עבודת צוות- מירית ווקס
   עבודת צוות- מירית ווקס
   הורדה
   מסמך
   ניהול קונפליקט - מירית ווקס בר אילן
   ניהול קונפליקט - מירית ווקס בר אילן
   הורדה
   מסמך
   ארגז כלים לדירקטור- קותי לוריא
   ארגז כלים לדירקטור- קותי לוריא
   הורדה
  • קורס פעילים

   זיכרון ארגונימחלקת ישובי העמקקורס פעילים

   מסמך
   שיתוף ושותפויות. קורס מנהיגות פב 18
   שיתוף ושותפויות. קורס מנהיגות פב 18
   הורדה
   מסמך
   שיתוף ושותפויות לקורס מנהיגות. פברואר 2018
   שיתוף ושותפויות לקורס מנהיגות. פברואר 2018
   הורדה
   מסמך
   מצגת מרחב כפרי לקורס פעילים 2017
   מצגת מרחב כפרי לקורס פעילים 2017
   הורדה
   מסמך
   תכנית אסטרטגית גן יאשיה 2 צעד קדימה תוצרים
   תכנית אסטרטגית גן יאשיה 2 צעד קדימה תוצרים
   הורדה
   מסמך
   מפגש בנושא קהילה. שקד ויעל
   מפגש בנושא קהילה. שקד ויעל
   הורדה
   טל דר. משאבי הישוב והועד המקומי
   טל דר. משאבי הישוב והועד המקומי
   הורדה
   מיכאל עובדיה. הישויות והמוסדות ביישוב הכפרי
   מיכאל עובדיה. הישויות והמוסדות ביישוב הכפרי
   הורדה
   קורס פעילים. מצגת דו רובדי ינואר 2018
   קורס פעילים. מצגת דו רובדי ינואר 2018
   הורדה
   הכרת הקהילה- מיפוי קהילה, צרכים ותעדוף
   הכרת הקהילה- מיפוי קהילה, צרכים ותעדוף
   הורדה
 • בטיחות בטחון וצח"י

  זיכרון ארגוניבטיחות בטחון וצח"י

  • בטיחות

   זיכרון ארגוניבטיחות בטחון וצח"יבטיחות

   מסמך
   מצלמות אבטחה במרכזי מחזור
   מצלמות אבטחה במרכזי מחזור
   הורדה
   מסמך
   הנחיות לג בעומר
   מדורת ל"ג בעומר עשה ואל תעשה.
   הורדה
   מסמך
   הנחיות קיום אירועים בישובים
   הנחיות בנושא ניהול אירועי תרבות בישובים | מרץ 2017
   הורדה
  • ביטחון

   זיכרון ארגוניבטיחות בטחון וצח"יביטחון

   מסמך
   קריטריונים לסיוע באחזקת מקלטים בישובים
   קריטריונים לסיוע באחזקת מקלטים בישובים | 01.01.2017
   הורדה
   מסמך
   נוהל תבר ביטחון לישובים
   הסיוע יינתן על פי מספר עקרונות
   הורדה
   מסמך
   חוק עזר עמק חפר הסדרי שמירה
   חוק עזר עמק חפר הסדרי שמירה
   הורדה
   חוק עזר להיטל שמירה
   חוק עזר להיטל שמירה | התשע"ז 2017
   הורדה
  • צח"י

   זיכרון ארגוניבטיחות בטחון וצח"יצח"י

   מסמך
   קהילה בעת חירום. מאי 2019
   החוסן הקהילתי הוא מרכיב מהותי בהתמודדות בשעת חירום
   הורדה
   מסמך
   תיק צוות חירום וחוסן יישובי (צח"י)
   תיק זה מתבסס על תיק צח"י 2002 עורכים: דב פלד, אבי סנדר
   הורדה
   מסמך
   ניהול ישוב בחירום
   אנו רואים חשיבות רבה שצוות החירום, יהיה מורכב מחברי הוועד וממתנדבים תושבי היישוב....
   הורדה
 • הנדסה ותכנון

  זיכרון ארגוניהנדסה ותכנון

  • נהלים

   זיכרון ארגוניהנדסה ותכנוןנהלים

   מסמך
   נוהל עבודה מול הועדה המקומית
   נוהל עבודה זה בא להקל ולייעל את עבודת הישוב בכל התחומים הקשורים לפעילות הועדה המקומית לתכנון ובניה
   הורדה
   מסמך
   נוהל התנעת פרויקט הנדסי בתחום הבינוי והתשתיות
   כל גוף שמעוניין לבצע / לתכנן פרויקט הנדסי, חיב לפעול עפי הנוהל המצ"ב.
   הורדה
  • מצגות

   זיכרון ארגוניהנדסה ותכנוןמצגות

   מסמך
   ועדה מקומית לתכנון ובנייה - מדריך
   ועדה מקומית לתכנון ובנייה - מדריך
   הורדה
   מסמך
   מצגת אגף הנדסה - פברואר 2019
   פורום מנהלי ישובים - מפגש היכרות והסבר כללי | פברואר 2019
   הורדה
 • השלטון הדו רובדי

  זיכרון ארגוניהשלטון הדו רובדי

  • תדריכים

   זיכרון ארגוניהשלטון הדו רובדיתדריכים

   מסמך
   הנבחר והשלטון הדו רובדי במועצה האזורית - מפעם משרד הפנים 2018
   הנבחר והשלטון הדו רובדי במועצה האזורית - מפעם משרד הפנים 2018
   הורדה
   מסמך
   המדריך לחברי ועד 2018
   המדריך לחברי ועד 2018. מאת: מחלקת ישובי העמק
   הורדה
  • האצלת סמכויות לוועדים

   זיכרון ארגוניהשלטון הדו רובדיהאצלת סמכויות לוועדים

   מסמך
   כתב האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים
   חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועד המקומי
   הורדה
  • מצגות

   זיכרון ארגוניהשלטון הדו רובדימצגות

   השלטון הדו-רובדי בעמק חפר
   מצגת הסבר
   הורדה
 • מליאת המועצה

  זיכרון ארגונימליאת המועצה

  • הכשרות לחברי מליאה חדשים

   זיכרון ארגונימליאת המועצההכשרות לחברי מליאה חדשים

   מסמך
   התקשרויות מכרזים ואחריות חברי המועצה. עוד מתן פריידין
   התקשרויות מכרזים ואחריות חברי המועצה. עוד מתן פריידין
   הורדה
   מסמך
   התקציב כתוכנית לביטוי מדיניות המועצה. שוקי פדר
   התקציב כתוכנית לביטוי מדיניות המועצה. שוקי פדר
   הורדה
   מסמך
   הנבחר והשלטון הדו רובדי במועצה האזורית - מפעם משרד הפנים 2018
   הנבחר והשלטון הדו רובדי במועצה האזורית - מפעם משרד הפנים 2018
   הורדה
   גופי ביקורת למליאה. דר עדית נס ויסמן
   גופי ביקורת למליאה. דר עדית נס ויסמן
   הורדה
  • וועדות המליאה

   זיכרון ארגונימליאת המועצהוועדות המליאה